Staż

 

 

W 2020 roku z uwagi na COVID-19 staż wakacyjny został anulowany.

Co roku w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień, wrzesień) organizujemy płatny staż dla pełnoletnich uczniów i studentów.

Aplikacje można przesyłać na adres rekrutacja@soprasteria.com już od marca.

Działy, w ramach których organizowany jest staż, w większości obejmują pracę z klientem lub monitorowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem języków obcych, w szczególności języka francuskiego (wymagany poziom B1-C2). Niektóre ze stanowisk obejmują pracę zmianową (również w porze nocnej). Z uwagi na kilkutygodniowe szkolenia nie przewidujemy możliwości skrócenia stażu. Oczekujemy dyspozycyjności kandydatów w podanym 3-miesięcznym okresie. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia stażysty na poszczególnych stanowiskach zostanie przekazana podczas rozmów rekrutacyjnych.