Head in a Cloud

| minuty czytania
Dla osób zainteresowanych tematami Cloudowymi spora dawka wiedzy przygotowana przez Sylwię Ratusznik-Project Manager oraz Andrzeja Michalskiego-Senior Infrastructure Engineer w Sopra Steria.
Obserwacja rynku oraz wychodzenie naprzeciw jego dynamicznie zmieniającym się potrzebom jest jednym z naszych kluczowych założeń. Dlatego też od dłuższego czasu inwestujemy w technologie związane z szeroko pojętą „chmurą". Model serwisu, który oferujemy naszym klientom, umożliwia monitorowanie i administrację dynamicznych środowisk Cloudowych (AWS, AZURE, GCP.).

 

Jak to robimy?

Nasi specjaliści, łącząc doświadczenie deweloperskie ze znajomością środowisk Cloudowych oraz narzędzi do monitoringu, stworzyli zintegrowany system do zarządzania infrastrukturą (monitoing, CMDB, ITSM). Za pomocą skryptów oraz bazując na interfejsach REST API, CLI, SOAP jesteśmy w stanie automatycznie wykrywać zasoby zaraz po ich pojawieniu się w środowisku.
Są one następnie monitorowane do czasu ich usunięcia, a metryki zbierane za pośrednictwem serwisów AWS CloudWatch, Azure Monitor czy Stackdriver. Rodzaje metryk zależą od typu instancji oraz indywidualnych potrzeb Klienta.
W razie wykrycia jakichkolwiek anomalii, rejestrowane jest zgłoszenie i przekierowywane do odpowiedniego zespołu wsparcia. 
Wszystkie zgłoszenia przetwarzane są zgodnie z założeniami kontraktowymi, a nasi klienci ponoszą koszty jedynie za realne zużycie zasobów (zgodnie z modelem „Pay as you Go”).
Łatwość dokonywania zmian w chmurze przez użytkowników sprawia, że środowisko Cloudowe jest z zasady bardzo dynamiczne i jego skuteczna administracja wymaga pełnej automatyzacji.

Aktualny model pozwala na monitorowanie i zarządzanie kilkudziesięcioma serwisami Cloudowymi ze środowisk AWS, AZURE i GCP.

Na tym jednak nie poprzestajemy.
Rozwijamy się, pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, ulepszamy nasze narzędzia w celu lepszej optymalizacji procesów i większej automatyzacji.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów, słuchamy ich i proponujemy optymalne i skuteczne rozwiązania, bazując na naszej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu.
Towarzyszymy naszym Klientom w transformacji cyfrowej oraz pomagamy tworzyć nowe strategie na przyszłość.
Search