Sektory

W 2007 roku w centrum Katowic powstał polski oddział Grupy Steria- Steria Polska Sp. z o.o. W 2015 w wyniku fuzji Grupy Steria z Grupą Sopra powstała Grupa Sopra Steria. W ciągu ostatnich 13 lat projekt ten okazał się prawdziwym sukcesem, a jego rozwój obejmuje obecnie ponad 1000 pracowników usług infrastrukturalnych.

Na przestrzeni lat ugruntowaliśmy silną pozycję w branży dostarczania usług informatycznych, która została uznana przez wielu zagranicznych klientów. W swojej historii centrum stało się przedłużeniem działalności IM we Francji. W 2019 roku otworzyliśmy działania na wszystkie kraje i podmioty grupy.

Jako Global Delivery Center pracownicy realizują zadania dla zagranicznych klientów, głównie w języku francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i portugalskim. To właśnie kompetencje i skuteczność zespołu stanowią o mocnych stronach polskiego oddziału, który w swoich założeniach podkreśla otwartość wobec różnych kultur, środowisk i doświadczeń zawodowych.

Nasz oddział dostarcza zarówno Usługi Infra, jak i Usługi Aplikacji. Strategia centrum polega na wykorzystaniu obu działań. Jesteśmy centrum usług zgodnym z DevOps, mającym na celu wspieranie krajów w cyfrowej transformacji ich klientów.