Application Services

Jako dział Apps Services jesteśmy dumni z tego, że pracując w formie Delivery Center rozwijamy oraz tworzymy oprogramowanie dla naszych zagranicznych klientów przy współpracy z jednostkami biznesowymi z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwajcarii, Belgii oraz Norwegii.

Realizujemy projekty zarówno dla klientów z sektora publicznego, jak i dla klientów komercyjnych (m. in. dla branży transportowej, lotniczej, medycznej, dla sektora publicznego itd.). Pracujemy w rozproszonych zespołach w oparciu o Javę (ok. 60 % projektów), .Net (ok. 20 % projektów) oraz platformę ITSM i ServiceNow (pozostałe 20 % projektów) głównie korzystając z metodyk Agile.